• Tallskog
  • Lingon 2
  • Vindkraft sommar

Vårt uppdrag

Bergvik Skog ska genom ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera företagets avkastning och värde.